حداکثر سرعت اینترنت همراه از 2 /114 مگابیت در ثانیه برای استرالیا تا حداقل پنج مگابیت در ثانیه برای ایران در نوسان بوده است.
طبق تازه*ترین گزارش موسسه Akamai Technologies ، سرعت شبکه تلفن*همراه ایران و همین طور اتصالات اینترنتی در این کشور از تمامی کشورهای مورد بررسی پایین*تر است.

به گزارش جهان صنعت به نقل از مارکت*واچ، سرعت متوسط جهانی اتصال به اینترنت 8/ 1 درصد افزایش یافته اما متوسط حداکثر سرعت جهانی اتصال به اینترنت 6/ 8 درصد کاهش نشان می*دهد.

کشورهای اروپایی در زمینه به کارگیری پروتکل اینترنتی IPV6 سریع*تر از بقیه قاره*های جهان عمل کرده و 80 درصد از آنها از IPV6 استفاده می*کنند. همچنین میزان حملات DOS در سه ماهه اول سال 2014 نسبت به سه ماه قبل از آن 20 درصد کاهش نشان می*دهد اما در بررسی سالانه 27 درصد افزایش یافته است.

در صفحه 5 این گزارش که نسخه*ای از آن در آدرس
http://www. akamai. com/stateoftheinternet قابل دسترس است، به کیفیت پایین خدمات اینترنت همراه در ایران اشاره شده و آمده است: در سه ماهه اول سال 2014 متوسط سرعت اینترنت همراه (محاسبه در سطح کشوری) از 7/ 14 مگابیت در ثانیه تا یک مگابیت در ثانیه برای آرژانتین در نوسان بوده است. در مقابل حداکثر سرعت اینترنت همراه از 2 /114 مگابیت در ثانیه برای استرالیا تا حداقل پنج مگابیت در ثانیه برای ایران در نوسان بوده است.

در صفحه 17 این گزارش هم تصریح شده: ایران کماکان در سه ماهه اول سال 2014 از پایین*ترین حداکثر سرعت ارتباط به طور متوسط برخوردار بوده و در این زمینه جایگزین کنیا شده است. متوسط حداکثر سرعت اینترنت در ایران برابر با شش مگابیت در ثانیه بوده و این رقم نسبت به سه ماه قبل 2/ 8 درصد و نسبت به سال قبل 87 درصد افزایش نشان می*دهد. این نرخ رشد امیدوارکننده ممکن است به ایران کمک کند تا در آینده رتبه خود را بهتر کند.

مهم*ترین یافته*های دیگر این گزارش به شرح زیر است:

هم اکنون متوسط سرعت اتصال به اینترنت در جهان 9/ 3 مگابیت در ثانیه است که تا سه ماه آینده به چهار مگابیت در ثانیه افزایش می*یابد. در این زمینه کره با کره*جنوبی با متوسط سرعت 6/ 23 مگابیت در ثانیه در رتبه اول و ژاپن با سرعت 6 /14 مگابیت در ثانیه در رتبه دوم است.

متوسط سرعت جهانی اتصال به اینترنت هم 24 درصد رشد داشته که از 7/ 0 درصد افزایش در پاناما و رسیدن به سرعت 6 /2 مگابیت در ثانیه تا افزایش 196 درصدی در سودان و رسیدن به سرعت 2/ 3 مگابیت در ثانیه در نوسان است. رقم رشد کره*جنوبی در این بخش 145 درصد است.

منبع: پایگاه خبری سوک