او دچار نوعی اختلال عجیب و کروموزومی است که دانشمندان تا امروز حتی نتوانسته*اند نامی برای آن پیدا کنند. ظاهراً اولیویا تنها کسی در جهان است که هر سه علامت را با هم دارد.
پزشکان انگلیسی اولیویا فرانس*ورثِ هفت ساله را «دختر مصنوعی» می*نامند.

به گزارش سوک ؛ افسانۀ اَبَرانسان*هایی که هیچ چیز آنها را از پا در نمی*آورد را بارها شنیده*ایم، اما آیا چنین چیزی در دنیای واقعی نیز ممکن است؟

اولیویا فرانس*ورثِ هفت ساله که در هادرزفیلدِ انگلیس زندگی می*کند، چیزی از یک اَبَرانسان کم ندارد؛ او نه گرسنه و خسته می*شود و نه حتی درد را احساس می*کند. اگرچه اولیویا در ظاهر همانند سایر هم سن و سالانش به نظر می*رسد، اما پزشکان او را به خاطر قابلیت*های منحصر به فردش «دخترِ مصنوعی» نامیده*اند.

او دچار نوعی اختلال عجیب و کروموزومی است که دانشمندان تا امروز حتی نتوانسته*اند نامی برای آن پیدا کنند. ظاهراً اولیویا تنها کسی در جهان است که هر سه علامت را با هم دارد.

نیکی، مادر اولیویا می*گوید دخترش حتی با یک اتومبیل تصادف کرده اما صدمه*ای ندیده است. نیکی می*گوید: «خودرو در خیابان با اولیویا برخورد کرد و چندین متر او را روی زمین کشید، خیلی وحشتناک بود، من و دیگر بچه*هایم فریاد می*کشیدیم، اما او برخاست و به سوی من دوید و فقط پرسید "چه شده؟"»

مادر این کودک هفت ساله می*گوید او می*تواند سه روز بدون حتی لحظه*ای چُرت زدن فعالیت کند و افزون بر آن حتی نیازی به غذا خوردن ندارد. نیکی می*گوید از نظر او فرزندش کاملاً طبیعی است، چرا که اولیویا نیز خودش را غیرطبیعی نمی*داند.

با این وجود، مادر اولیویا تمایل دارد دلیل اصلی وجود چنین علائمی در دخترش را بداند و پزشکان نیز هنوز در حال بررسی این مورد نادر هستند.


منبع: پایگاه خبری تحلیلی سوک