با سلام

امتحانات کتبی از روز 14 دی شروع می شود

محل تشکیل امتحانات مثل سال گذشته در خود دانشگاه برگذار می گردد .

و در اخر کارت ورود به جلسه از روز 4 شنبه 10 دی صادر می گردد .